Online Assessment İşe Alımı Nasıl Kolaylaştırdı?

Online kişilik envanteri, akıllı video mülakat ve online bilişim testi gibi araçlardan oluşan online assessment sistemleri işe alımı nasıl kolaylaştırdı?

Online Assessment İşe Alımı Nasıl Kolaylaştırdı?

İnsan kaynakları, iş hayatında teknolojinin ve dijitalleşmenin tez elden etkilediği ve dönüştürdüğü departmanların başında gelir çünkü bilginin işlenmesi, başvuru havuzunun yönetilmesi, özgeçmiş gibi evrakların analiz edilmesi kolay işler değildir ve İK departmanı, iş yükü ve iş yapma biçimleri gereği teknolojiden yararlanmaya açık bir alandır.
Bu nedenle dijitalleşme İnsan Kaynakları Yönetimi için birçok alanda hem bir kolaylaştırma sağlar hem de nitelik olarak departmanı ileriye taşır.

Online Assessment gibi gelişmiş sistemler ise en doğru adayı en kısa sürede işe alma imkanı sağlar. Bu yanıyla online assessment sadece işe alım süreçlerini kolaylaştırmakla da kalmaz, uzun vadede başarılı bir insan kaynakları yönetimini destekler çünkü çok yönlü değerlendirmeden geçen adayların aynı şekilde çok yönlü olarak analiz edilen başvuruları sonucu gerçekleştirilen istihdam, adayların işe alındıkları departman ve pozisyonda daha verimli ve kalıcı çalışanlara dönüşmesi ihtimalini de artırmaktadır.

Online Assessment Nedir?

Çevrimiçi değerlendirme olarak bilinen online assessment, işe alım süreçlerinde kullanılmak amacıyla adayları en doğru şekilde tanımak ve mesleki donanımlarını, teknik ve genel yetenek düzeylerini çok yönlü bir değerlendirmeden geçirmek üzere çeşitli testlerden oluşan bir online başvuru ve başvuru analiz sistemidir.

Online assessment sistemleri ile işe alımda amaç, iş başvurusunda bulunan adayın kişilik özellikleri, teknik bilgisi, eğitim düzeyi, mesleki tecrübesi, iş hayatından öğrendikleri ve yetenekleri ile aranan pozisyon ve şirket için uygun profil olup olmadığının en doğru şekilde ve objektif olarak değerlendirmektir.

Bu nedenle kullanılacak online assessment araçları ve testlerin içeriği, çalışan arayışındaki şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulur.

Böylece geleneksel yöntemlerinin ötesine geçmek, çok daha titiz ve detaylı bir işe alım süreci sayesinde nokta atışı ile doğru adayı doğru pozisyon için işe almak mümkün olur.

Online Assessment Araçları

En uygun adayı en hızlı şekilde bulmak ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan online assessment; online kişilik envanteri-PİT, akıllı video mülakat, dil testleri, genel yetenek testleri, bilişim testleri ve teknik testler, anket ve sınav hazırlama gibi araçları kapsar.

Ölçülebilirliği desteklediği için online assessment araçları kişisel özellikler ve uzmanlık alanının değerlendirmesinde işe alım ve/veya şirket içi pozisyon değişikliği süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, marka değeri artırmayı hedefler. Böylece çok daha şeffaf bir değerlendirme sürecinin sonunda işe alınan çalışanların şirkete bağlılığı en başından sağlıklı bir şekilde inşa edilmiş olur.

Şirketlerin faaliyet alanlarına ve adayda aranan nitelik, yeterlilik, uzmanlık ve diğer ayırt edici kriterlere bağlı olarak, işe alım sürecinde kullanılacak online assessment araçları ve testlerin içeriği değişiklik gösterir.

HRPeak online assessment sisteminde kullanılan başlıca online değerlendirme araçları ve testler üzerinden, konuyu biraz daha detaylandırabiliriz.

Online Kişilik Envanteri - PİT

Kişilik envanteri PIT-Personality Item Test uygulaması, kişilik ögelerinin çok boyutlu değerlendirilmesi sayesinde adayın kişilik özellikleri ve en çok onurlandırdıkları ve önemsedikleri değerleri hakkında bilgi veren son derece detaylı bir online assessment aracıdır.

Pozisyona uygunluk, potansiyel yetkinlik, değer profili, kişisel farkındalık gibi birçok konuda adayın detaylı olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan online kişilik envanteri yetenek kazanımı, kariyer yönetimi ve organizasyonel gelişim süreçlerinin tamamında kullanıma uygundur.

Akıllı Video Mülakat

Akıllı video mülakat uygulaması, sadece internet bağlantısı ve kamera ile zaman ve mekan kısıtlılığını ortadan kaldıran bir “one way” video mülakat sistemidir. Hem adaylar ve çalışanlar hem de kurumlar açısından sağladığı maliyet tasarrufu nedeniyle dijitalleşmenin işe alım süreçlerine getirdiği çok değerli olanaklardan biridir.

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunan akıllı video mülakat uygulaması, toplu aday değerlendirme sistemi sayesinde ciddi anlamda zaman kazandırır. Yüzlerce sorudan oluşan soru bankası, kurumların kendi soru havuzları ile birlikte kullanılarak çok daha zengin bir mülakat deneyimi planlanmasına olanak sağlar.

Dil Testleri

Dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuduğunu anlama gibi yetkinliklerin ölçüldüğü dil testlerinde amaç adayın dil yeterliliğinin, aranılan pozisyon için uygun olup olmadığını değerlendirmektir.

Dil testleri şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkeler ve müşteri portfolyosuna uygun olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça gibi dünya dillerinden biri ya da birden fazlası için planlanabilir.

HRPeak Dil Testleri kapsamında Türkçe dahil Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Felemenkçe ve Rusça olmak üzere toplam 8 dilde hizmet verilmektedir.

Genel Yetenek Testleri

Adayların sayısal, sözel, soyut kavrama, tablo ve grafik okuma olmak üzere dört boyutlu değerlendirmeden geçtiği genel yetenek testleri, özellikle problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ölçmede kullanılan gelişmiş bir online analiz sistemidir.

Adayın uygun pozisyona yerleştirilmesinde önemli değerlendirme araçlarından biri olması nedeniyle genel yetenek testleri, online assessment araçları arasında en çok başvurulan online test olma özelliğini taşır.

Sayısal kavrama, sözel kavrama, soyut kavrama, görsel bellek, tablo ve grafik analizi gibi içeriklerden oluşan genel yetenek testleri, şirketlerin ihtiyacına ve işe alınacak kişilerde aranan temel yetkinliklere göre biçimlendirilebilir.

Bilişim Testleri ve Teknik Testler

Bilişim testleri ve teknik testler, adayların mesleki donanım ve teknik bilgi seviyelerini ölçmeye odaklı online assessment araçlarıdır. Yazılım, bilişim, programlama, bilişim okuryazarlığı ve çeşitli yazılımların kullanımı hakkında teknik yeterliliği online olarak ölçme imkanı veren bu testler sayesinde zaman ve mekan sınırlaması olmadan dünyanın dört bir yanından en uygun adayı değerlendirmek mümkündür.

Java, Adaptif C# ce SQL, Excel, Klavye Sınavı, HTML & CSS, Network ve Oracle gibi birçok teknik konu dışında Finansal Okuryazarlık gibi alanlarda da adayınızı ölçmenizi sağlayan bilişim testleri ve teknik testler sayesinde mesleki ve teknik yeterlilikte tam aradığınız adayı bulabilirsiniz.

Anket

Deneme süresi, işe alım, memnuniyet ve işten çıkış gibi çeşitleriyle anket uygulamaları, kurumların olası riskleri öngörmek için kullanabileceği online veri toplama araçlarıdır.

Hem işe alımda hem de kurum içi dinamikleri takip etmek amacıyla uygulanabilen bu anketler sayesinde çalışanlar ile interaktif bir alışveriş içinde olabilir, böylece hem sektörel hem de şirket içinde konjonktürün gerekliliklerini tam zamanında yakalayabilirsiniz.

Canlı destek, online yönetim ve sonuçlandırma gibi özellikleri olan anketler, şirketlerin gerekli veriye en kısa sürede ve kolayca ulaşmasını sağlar.

HRPeak Online Assessment sunduğu zengin anket çeşitlerine ek olarak, sorulara görsel ve/veya koşul ekleme gibi seçeneklerle, anket deneyimini hedefe odaklı ve keyifli hale getirmenizi destekler.

Sınav Hazırlama

Soru bankası, kitapçık oluşturma, açık uçlu sınav gibi özellikleri olan ve adayların verdiği yanıtlara göre bir sonraki sorunun zorluk seviyesini belirlemeye yarayan adaptif teknolojisi sayesinde kurumların işe alımda veya kurum içi pozisyon değişikliklerinde, tam ihtiyaçları olan sınavı tasarlamalarına olanak sağlayan Sınav Hazırlama Modülü, çok kullanışlı bir diğer online assessment aracıdır.

Soruların zorluk derecesini belirleyebileceğimiz bu online assessment aracında çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma soruları gibi metin tabanlı sorulardan oluşan uzmanlık, yetenek veya yeterlilik sınavları tasarlamak ve çok yönlü bir değerlendirme elde etmek mümkündür.

Online Assessment İşe Alımı İnsan Kaynakları Açısından Nasıl Kolaylaştırdı?

İnsan Kaynakları açısından, çalışan arayışı ve işe alım süreçlerinde online assessment araçlarını kullanmak, iki temel kolaylık sağlamaktadır:

 1. Online Assessment aday değerlendirmede çok boyutlu bir sistemdir.
 2. Online Assessment ile işe alımda değerlendirme sonuçları ve analiz raporları çok kısa sürede İnsan Kaynakları departmanına iletilir.

Yukarıda açıkladığımız iki temel kolaylaştırıcı etkinin birçok başka pozitif çıktısı olması nedeniyle online assessment kısa sürede hem şirketler hem de insan kaynakları tarafından daha fazla tercih edilir hale gelmiştir diyebiliriz.

Gelin şimdi de online assessment ile işe alım süreçlerinin, insan kaynakları bakımından sağladığı diğer kolaylıkları detaylandıralım:

 • Online assessment zaman kazandırır.
  Aday arayışı ve işe alım, zaman alan süreçlerdir ve bu zamandan kısarak istihdamın kalitesinden ödün vermek istemeyiz fakat değerlendirme için ayrılan sürenin uzaması hem maliyeti artırır hem iş üretiminde kayba neden olur hem de insan kaynaklarının zamanından çalar.
  Online assessment sistemleri işe alımda bu zaman kaybını minimize eder.

 • En uygun adayı en doğru pozisyon için işe almanızı sağlar.
  İnsan kaynakları için başarı, uygun kişiyi doğru depertman ve pozisyonda görevlendirmektir ve bunun için adayın hem kişilik özellikleri hem de profesyonel profilinin en iyi şekilde analiz edilmesi gerekir.
  Çok boyutlu aday değerlendirme, yetenek ve teknik donanım analizi sağlayan online assessment araçları, tam da bu aşamada nokta atışı aday seçme imkanı sağlar.

 • Veri havuzu sayesinde tüm başvurular ve analizler her zaman elinizin altında.
  Şirketin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yetişebilmek gerektiğinde insan kaynaklarının veri havuzunun dijitalleşmiş olması büyük bir kolaylıklar sağlar. Online assessment sayesinde uçtan uca dijitalleşmiş bir işe alım süreci sırasında ve sonrasında, tüm başvuru ve analizler, ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altında hazır bulunur.
  Online assessment araçları, insan kaynakları departmanında çalışma biçimlerini nitelik ve nicelik olarak ileri taşır.

 • Toplu işe alım süreçlerini kolayca yönetmenizi sağlar.
  Toplu işe alım süreçlerinin hızlı ve en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, online assessment araçlarının insan kaynakları yönetimine getirdiği en önemli kolaylıklardan biridir.
  Çok yönlü ve gelişmiş aday değerlendirme sistemleri sayesinde aynı anda çok sayıda aday içinonline değerlendirme yapmak ve sonuçları çok kısa sürede, analiz raporları ile birlikte elde etmek imkanı, online assessment ile toplu işe alımı kolaylaştırır, hata payını minimize eder.

-İç eğitim ve çalışan bazlı eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur.
İşe alım, pozisyon veya departman değişikliği, iş akdinin sonlandırılması gibi görevlerinin dışında, çalışanların ve şirketin sürekli olarak kendini güncellenmesine yönelik eğitimler planlamak da insan kaynaklarının önemli faaliyet konuları arasındadır.
Anketler aracılığıyla online olarak bu eğitimin içeriğini belirlemek, çalışanların ve şirketin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek son derece pratik bir yöntemdir.

Online Assessment İşe Alımı Şirketler Açısından Nasıl Kolaylaştırdı?

İnsan kaynakları yönetiminin başarılı bir şekilde yürütülmesi, şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanda çalışan odaklı elde edecekleri başarıyı büyük oranda garantilemekle kalmaz, aynı zamanda marka değerinin artırır.

Online assessment işe alımda hem şirket, hem insan kaynakları hem de adaylar bakımından kaliteyi destekler, süreçlerin son derece profesyonel bir şekilde yürütülmesi uzun vadede çalışan bağlılığı gibi çok değerli kazanımlar getirir. Bu, bir tür zincirleme pozitif etki ve bir yatırım olarak değerlendirilmelidir.

İnsan kaynaklarında işe alım süreçlerine getirdiği birçok kolaylığa ek olarak online assessment sisteminin şirketler açısından istihdam yönetimini nasıl kolaştırdığı sorusuna şöyle cevap verebiliriz:

 • Online assessment sayesinde çalışan arayışında ve işe alım kararlarında kişisel görüşlerin etkisi minimize edilir, bunun yerine kurumsal kimlik öne çıkar ve şirketin ihtiyaçlarına uygun adayı seçme olasılığı güçlenir.
 • Online assessment araçları ve kullanılacak online değerlendirme modüllerinin satın alma kararları verilirken şirketin ihtiyaçları tekrar gözden geçirileceği için netlik kazanır. Bu nedenle online assessment araçlarıyla gerçekleştirilen işe alımlar, şirketin ihtiyaçlarıyla maksimum uyumlu hale getirilmiş olur.
 • Uygun çalışan doğru görevde işe alınmış olacağından, online assessment uzun vadede şirketin başarısını destekler.
 • Uygun kişinin şirket içinde hak ettiği, mutlu olduğu, yeteneklerini kullanabildiği bir pozisyonda konumlanması çalışanı daha verimli hale getirir ve şirket ile arasındaki bağı güçlendirir.

Online Assessment İşe Alımı Adaylar Açısından Nasıl Kolaylaştırdı?

Online assessment işe alım süreçlerinin belli oranda daha şeffaf olmasını sağlar bu nedenle başvuru yapan kişilerin sürece güvenmesini destekler ki, bu durum aday arayışında çeşitliliği yakalamak açısından önemlidir.

Online assessment şirketler için olduğu kadar adaylar için de süreci kolaylaştıran özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Peki adaylar bakımından online assessment işe alımı nasıl kolaylaştırdı, son olarak bunlardan söz edelim.

 • Online assessment zaman ve mekan kısıtlamasını ortadan kaldırır, başvuru sürecine esneklik ve ulaşılabilirlik kazandırır, mali yükü yoktur. Bu sayede adaylara maddi ve psikolojik olarak daha konforlu bir mülakat deneyimi sunar.
 • Çok boyutlu aday değerlendirme sistemleri üzerine kurulu testler, çalışanların yeteneklerini daha iyi şekilde ortaya koymalarına olanak sağlar.
 • Online assessment sistemleri kişilerin kendilerini daha doğru şekilde ifade etmesine ve yeteneklerini en doğru şekilde ortaya koymalarına uygundur.
 • Birebir ve yüz yüze görüşme esnasında oluşabilecek kaygıları minimize ettiği için yetenekli ve zeki kişilerin mülakat travmalarının gölgesinde kalmasının önüne geçer.

Şirketler Neden Online Assessment Kullanmalı?

Online assessment işe alım süreçlerinde zaman kaybını azaltır, maliyeti düşürür, en uygun adayı bulma ihtimalini artırır, verilerin işlenmesi ve KVKK’na uygun olarak saklanmasını sağlar.

Tüm bunların çalışan verimliliği ve şirket değeri açısından çok sayıda pozitif çıktısına ek olarak online assessment, insan kaynakları bakımından sürdürülebilirliği destekler, şirketin ihtiyaçlarının sürekli olarak tespit edilmesini sağlar ve kurumsal kimliği güçlendirir.

İşe alım süreçlerine getirdiği kolaylıklar dışında online assessmet araçlarını etkili bir şekilde kullanmak şirketin ve çalışanların genel verimliliğini destekler ve çözüm odaklı bir yapı oluşturulmasına katkı sağlar.

Çünkü online assessment araçları ile çalışanların yetenekleri, sorumluluk bilinci, kişilik özellikleri, mesleki gereksinimlerini tespit ve takip etmek, çalışan gelişimine yönelik ihtiyaçları kolayca belirlemek ve buna uygun çözümler üretmek kolaylaşır.

Şunları da beğenebilirsiniz

İK'ya Dair

Dijital Çağda Kurum Kültürü

Neredeyse yaşamın her alanında yaşanan dijital dönüşüm, hayatımızı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Bulut, büyük veri, arttırılmış gerçeklik, blockchain ve sosyal medya hem iş dünyasını hem de bireyleri dijital hareket etmeye itiyor.

İK'ya Dair

MT Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş hayatına girişlerinin desteklenmesi, seçecekleri kariyer yolunu netleştirmelerine yardımcı olmak, mesleki gelişimlerini takip etmek iş verenlerin nitelikli iş gücüne ulaşması ve yetenekleri kazanması için oldukça faydalı.

Dijital İK’ya Dair Her Şey.

İşe Alımın Değişen Kurallarını Keşfetmeye Hazır mısın?