Dijital Çağda Kurum Kültürü

Neredeyse yaşamın her alanında yaşanan dijital dönüşüm, hayatımızı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Bulut, büyük veri, arttırılmış gerçeklik, blockchain ve sosyal medya hem iş dünyasını hem de bireyleri dijital hareket etmeye itiyor.

Dijital Çağda Kurum Kültürü

Dijitalleşme, dijital teknolojileri ve dijitalleşmiş verileri kullanarak iş süreçlerini daha etkin hale getirmeyi ve dönüştürmeyi ifade ediyor. Dijitalleşme sayesinde artık veri ve bilgiler dijital formatlara kolayca dönüştürülebiliyor, dijital platformlarda saklanabiliyor ve mobil cihazlar yolu ile her an her yerden erişime açık olabiliyorlar. Dijitalleşme yalnızca verilerin elektronik bir ortama aktarılmasıyla değil, aynı zamanda bu platformların etkin biçimde kullanılmaları ve geliştirilmeleri için yeni yollar bulunması ile sağlanabiliyor. Şirketler artık daha geniş kitlelere ulaşabilmek, yeni fikirler geliştirebilmek ve işlerini düzenli bir şekilde yönetebilmek için dijitalleşmeyi önemsiyorlar. Karmaşıklaşan iş süreçlerinin teknoloji ile artık çok daha kolay çözülmesi dijital dönüşümü vazgeçilmez kılıyor.

Personelden yönetim kadrosuna kadar herkesin sahip olduğu alışkanlıklar ve değerler olarak ifade edilebilen kurum kültürü bir kurumun kendi içinde belli bir düzen ve disiplinde oluşturduğu çalışma sisteminin sürekli hale gelmesi için oldukça önemli. Dijitalleşmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak gören kurumlar yeniliklere çok daha kolay ayak uydurabiliyor. Personelden en üst yönetime kadar herkes dijitalleşmeyi benimsediğinde daha üretken akıllarla, daha verimli çalışma ortamları sayesinde başarı yakalanabiliyor. İş faaliyetlerinin, yetkinliklerin ve iş modellerinin derin dönüşümü ile dijital teknolojilerin olanaklarından tam olarak yararlanılabiliyor.

Dijital dönüşüme uygun kurum kültürünün başarılı olması için dönüşümün teknolojik araçlarının, kurum içi iletişim ve kurum kültürü öğeleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Kurum kültürü ve dijitalleşme kavramlarının bir arada bulunması öncelikli olarak İK departmanlarındaki dijital dönüşümün sağlanmasından geçiyor. Lengnic Hall’e göre teknolojinin insan kaynaklarını etkilediği konular aşağıda özetlenmiştir:

  • Doğru ve gerçek zamanlı insan kaynakları bilgisine hızlı ve ucuz erişim.
  • Çalışanların etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla bilgiye her an her yerden erişme olanağı.
  • Yapay zekanın yöneticilere, insanlarla ilişkili konularda verilecek kararların her aşamasında eşlik etmesi.
  • Kişiye özel içerik.

Etkilediği konulara ek olarak, çalışanlara kişisel bilgilerini güncelleme olanağı vermesi insan kaynakları arşivinin doğruluğunu ve veri kalitesini de arttırmaktadır. Nasıl ki -yukarıda da ifade ettiğimiz üzere- kurum kültürü kurumun kendi içinde düzenli ve disiplinli çalışma sisteminin sürekli hale gelmesi açısından önemli ise dijital insan kaynakları uygulamalarının özellikle kurum kültürü olarak benimsenmesi de ondan alınacak faydayı en üst seviyeye taşıyacaktır.
Bunların yanı sıra dijital İK, örgütsel etkinlik ile verimliliğin artması, bürokrasinin azalması, maliyetlerin azalması, kâğıt kullanımını en aza indirmesi ve katma değer oluşturması açısından oldukça önemlidir.

Şunları da beğenebilirsiniz

İK'ya Dair

MT Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş hayatına girişlerinin desteklenmesi, seçecekleri kariyer yolunu netleştirmelerine yardımcı olmak, mesleki gelişimlerini takip etmek iş verenlerin nitelikli iş gücüne ulaşması ve yetenekleri kazanması için oldukça faydalı.

Dijital İK’ya Dair Her Şey.

İşe Alımın Değişen Kurallarını Keşfetmeye Hazır mısın?