MT Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş hayatına girişlerinin desteklenmesi, seçecekleri kariyer yolunu netleştirmelerine yardımcı olmak, mesleki gelişimlerini takip etmek iş verenlerin nitelikli iş gücüne ulaşması ve yetenekleri kazanması için oldukça faydalı.

MT Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Bu noktada özellikle kariyer hedefleri arasında yetenekleri ve yenilikçi yönlerini kullanabilmek olan gençlerin kişilik özellikleri, değerleri ve yetkinliklerinin değerlendirilebilir olması ise yeteneklerin kolayca ve sağlıklı yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Son dönemde şirketler bünyesine katacağı personeli kendi kurum kültürüne uygun şekilde yetiştirmeyi önemsiyor. Bu durumda hem genç yetenekleri bünyesine kazandırmış hem de gelecek için yatırım yapmış oluyor. Son dönemde artış gösteren yetenek kazanımı ve lider yetiştirme programları yeni mezun gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek yüksek düzeyde performans ile şirketin başarısını arttıran, potansiyel sahibi yönetici veya liderler olarak yetiştirilmesi yolunda destek oluyor.
Henüz yeteneklerini keşfetmemiş ve kararlarını netleştirememiş çok sayıda öğrencinin başvurduğu bu programlarda adaya fırsat eşitliği sağlamak zor. Bu zorlu süreci daha bütüncül ve sağlıklı yürütmek için tüm aşamaların tek bir platformda toplandığı sistemlerin kullanılması işleri kolaylaştırıyor. Adayın çok yönlü değerlendirilmesi için kullanılan test, sınav, kişilik envanteri ve video mülakat gibi araçların dijital ortamda sunulması süreçleri daha hızlı ve daha objektif hale getiriyor.
MT Programında dijitalleşme size ne sağlar?

  • Adaylara fırsat eşitliği sağlar,
  • Az sürede çok aday değerlendirilebilir,
  • Adil bir işe alım yöntemi,
  • İşveren markasının güçlendirir,
  • Değerlendirilmeler için daha fazla karar destek argümanı sunar.

Şunları da beğenebilirsiniz

İK'ya Dair

Dijital Çağda Kurum Kültürü

Neredeyse yaşamın her alanında yaşanan dijital dönüşüm, hayatımızı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Bulut, büyük veri, arttırılmış gerçeklik, blockchain ve sosyal medya hem iş dünyasını hem de bireyleri dijital hareket etmeye itiyor.

Dijital İK’ya Dair Her Şey.

İşe Alımın Değişen Kurallarını Keşfetmeye Hazır mısın?